over ons

Doelstelling:

Stichting Herdenking Armeense Genocide heeft ten doel het inzamelen en beheren van gelden ten behoeve van de gezamenlijke landelijke activiteiten van de Federatie Armeense Organisaties Nederlands (FAON) en het Nederlands Armeens Comité voor Rechtvaardigheid en Democratie (Hay Tad Nederland) ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van de Armeense genocide, het ondersteunen van initiatieven voor de herdenking van de Armeense genocide en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Voorzitter: de heer Robert H. Zieck;
  • Secretaris: vacature;
  • Waarnemend secretaris: mevrouw Inge Drost;
  • Vice-penningmeester: de heer Sevan Korkisyan;
  • Penningmeester: de heer Cihan Çiçek

De bestuurders ontvangen conform de statuten van de stichting geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel. Het RSIN van de stichting is 8546.74.263.