doneren

Indien u onze activiteiten wilt steunen, dan nodigen wij u van harte uit een gift te doen door een storting te verrichten op onze bankrekening:

NL30 INGB 0006 6982 03 ten name van Stg 100 jaar HAG.

ANBI status
Stichting Herdenking Armeense Genocide heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (“ANBI”) toegekend gekregen van de belastingdienst. Daardoor zijn aan onze stichting verrichte giften bijvoorbeeld deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.  Voor nadere vragen hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester (cihan@taxshop.nl).