dankwoord

De bestuursleden van de Stichting Herdenking Armeense Genocide danken van harte mevrouw D.L.M. Verschuren, werkzaam bij ‘de Notarissen’ te Vianen,  voor haar vrijwillige werkzaamheden om de oprichting van deze stichting mogelijk te maken. Wij danken haar niet alleen voor haar juridische inzet, maar ook voor de aangename dienstverlening.